Hjem

Matrikelkort. Rød linje indikerer eksisterende kloakledning, der løber diagonalt ned under grunden. Gul linje indikerer vandledning der løber ca. 1 m fra skel til Østervangen 3 (Matrikel 65 til højre på billedet)

Der er ikke byggepligt på grunden.

EL findes i Pallegyden.

Kan bruges til sommehus eller helårsbolig

Grunden byggemodnes for købers regning. 

Kloak og vand er ført gennem grunden.

Samsø